Na Wtorek I tyg. Wlk. Postu (27.02.2007) - Moc Bożego słowa

„Słowo, które wychodzi z ust moich,

nie wraca do Mnie bezowocne”

 

Iz 55, 11 – pierwsze czytanie mszalne

Mowa, w której Bóg zapewnia o skuteczności swoich słów.

Bóg powiedział – i stało się (por. Rdz 1, 3.6-7.9.11). Boże słowo jest skuteczne (por. Hbr 4, 12), oddziałuje z ciągle nową mocą, przemienia życie jednostek i wspólnot z nieustannie nową siłą… Można uważać współczesny świat za „post-chrześcijański”; ale można też uznać go za teren urzeczywistniania się wiary na nowe sposoby, odmienne nieraz od tych, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Czyż to drugie podejście nie jest bliższe Chrystusowemu zapewnieniu: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24, 35)?

Starajmy się uwierzyć w moc każdgo słowa, które pochodzi z ust Bożych (por. Mt 4, 4).

 ks. Jakub Dąbrowski