Na Środę I tyg. Wlk. Postu (28.02.2007) - Odpowiedzialność

„Zobaczył Bóg czyny ich,

że odwrócili się

 od swojego złego postępowania”

Jon 3, 10 – pierwsze czytanie mszalne

Charakterystyka reakcji Boga na post, który podjęli mieszkańcy Niniwy w obliczu zapowiedzianej kary.

„Oczy Jego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich” (Ps 11, 4) – stwierdzi psalmista. Wraz z udzielonym nam darem wolności zostaliśmy też przez Boga wezwani do odpowiedzialności. Dzięki temu uzdolnieniu podejmując określone działanie możemy przewidzieć jego konsekwencje. A Bóg, umacniający kroki człowieka na drodze, która jest Mu miła (por. Ps 37, 23), nie pozostaje obojętny wobec naszych wysiłków, zmierzających do zerwania z grzechem (por. Jon 3, 10) i – w konsekwencji – do wzrostu w miłości. Bo prawdziwa miłość łączy się z odpowiedzialnością za wszystko, co robimy (por. Rz 14, 15).

Pamiętajmy o pouczeniu psalmisty, zawartym w słowach modlitwy: „Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano” (Ps 119, 4).

ks. Jakub Dąbrowski