Na Piątek I tyg. Wlk. Postu (2.03.2007) - Droga do szczęścia

„Czy mój sposób postępowania

jest niesłuszny, czy raczej wasze

 postępowanie jest przewrotne?”

Ez 18, 25 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment mówiący o konsekwencjach nawrócenia i odrzucenia Bożych przykazań.

„Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?” (Iz 49, 15) – pyta Bóg przez proroka. Autor Księgi Hioba, opisując dotykające sprawiedliwego człowieka nieszczęścia, stwierdza, że „w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości” (Hi 1, 22). Niejednokrotnie doświadczamy pokusy obarczenia winą za dotykające nas zło innych osób, nie wyłączając Boga: łatwiej mieć do kogoś pretensje niż próbować siebie zmienić. A przecież Jezus mówi o wąskiej drodze i ciasnej bramie (por. Mt 7, 14) – bo tylko to, co wymaga od nas wysiłku, prowadzi do prawdziwego szczęścia.

Starajmy się z ufnością przyjmować wolę Boga i realizować Jego nakazy.

ks. Jakub Dąbrowski