Na Sobotę I tyg. Wlk. Postu (3.03.2007) - Miara doskonałości

„Bądźcie doskonali, jak doskonały jest

Ojciec wasz niebieski”

Mt 5, 48 – ewangelia mszalna

Wezwanie, które kieruje Jezus do swoich uczniów w Kazaniu na górze.

„Ojcze nasz” (Mt 6, 9) – to początkowe słowa doskonale nam znanej modlitwy. Przywilej, na podstawie którego możemy Boga nazywać Ojcem, niesie jednak z sobą także zobowiązanie: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół (…). Tak będziecie synami Ojca waszego” (Mt 5, 44-45).

Starajmy się postępować w sposób godny powołania, jakim zostaliśmy wezwani (por. Ef 4, 1).

ks. Jakub Dąbrowski