Na Środę II tyg. Wlk. Postu (7.03.2007) - Obrotna Mądrość

Czy możecie pić kielich,

który ja mam pić?

Mt 20,22 - ewangelia mszalna

Gdy matka synów Zebedeusza (czyli apostołów Jana i Jakuba) prosi Jezusa o zaszczyty w Królestwie niebieskim dla swoich synów, Jezus zadaje im  to pytanie.

O jakim kielichu mówi Jezus? "Kielich oznacza w Piśmie Świętym mękę - wyjaśnia św. Hieronim - Czytamy w Ps 116: 'Kielich zbawienia podniosę', a nieco niżej wyjaśnienie czym jest ten kielich: 'Drogocenna jest w oczach Pana śmierć jego świętych". "Czy widzisz jak prędko odwiódł ich od myśli przemawiając do niech o rzeczach wręcz przeciwnych - pyta św. Jan Złotousty - 'Nie teraz jest czas na nagrody, nie teraz okaże się moja chwała, lecz życie doczesne przeznaczone jest na gwałtowną śmierć, na wojny i niebezpieczeństwa'. Zwróć uwagę, jak sposobem postawienia pytania zachęca ich i pociąga. Nie powiedział: 'Czy możecie ponieść śmierć' ani: 'Czy możecie przelać krew?', ale: 'Czy możecie pić kielich?'. Potem, aby ich do tego zachęcić, mówi: 'Który ja mam pić', żeby byli na to bardziej gotowi ze względu na wspólnotę z Nim. Nazywa to także chrztem (Mk 10,38), pokazując, że nastąpi w wyniku tego wielkie oczyszczenie świata". Jak widać Mistrz potrafi ukierunkować nawet liche i niewłaściwe pragnienia. Ci którzy chcieli odbierać chwałę, wyrazili gotowość do czegoś przeciwnego: cierpienia, śmierci i poniżenia. Oto mądrość, która potrafi z pomocą kilku słów nawrócić błądzącego i obrócić go o 180 stopni!

Pragnijmy Kielich Chrystusowego!

Jan Budzyński