Na Piątek II tyg. Wlk. Postu (9.03.2007) - Plony dobrych uczynków

Jacobello Alberegno, Żniwa świata, Gallerie dell'Accademia, Wenecja. Połączono ze stroną: WGA - http://www.wga.hu/art/a/alberegn/z_apoca2.jpg"Nędzników marnie wytraci,

a winnice odda w dzierżawę

innym rolnikom, takim,

którzy będą mu

oddawali plon

we właściwej porze".

 Mt 21,41 - ewangelia mszalna

Tak kapłani i starsi ludu odpowiedzieli Jezusowi, gdy powiedział im przypowieść o przewrotnych rolnikach.

Św. Jan Złotousty komentuje: "Odpowiedzieli prawdziwie, ale nie dlatego, że sprawiedliwie osądzili. Przymusiła ich do takiej odpowiedzi prawda". O Boże! Skoro zawarłeś z nami Nowe Przymierze, niech nie tylko Prawda nas przymusza do słusznych stwierdzeń, ale i Dobro niech bierze nas w niewolę. Skoro we chrzcie zjednoczyłeś nas z Twoim Sprawiedliwym Synem - Jezusem Chrystusem - uczyń nas na wzór obrazu Twojego, który w Nim jest! Odpędź złe myśli, usuń niedobre pragnienia, zgładź niewłaściwe chęci i prowadź nasze stopy po ścieżkach Twojego Prawa! Uczyń nas sługami, przyjaciółmi, dziećmi Twoimi według Twego upodobania!

Oddawajmy Bogu plony, czyli dobre uczynki, o których nas pouczył!

Jan Budzyński