Na czwartek V tyg. W. Postu (29.03.2007) - poszukiwanie Boga

Całun Turyński (fragment). „Rozważajcie o Panu

i Jego potędze,

zawsze szukajcie

Jego oblicza”

Ps 105, 4 – psalm responsoryjny

Fragment psalmu wysławiającego Boga, który jest wierny zawartemu z Abrahamem przymierzu.

„Boże, mój Boże szukam Ciebie” (Ps 63, 2) – tymi słowami psalmista wyraża wewnętrzną tęsknotę człowieka, który wciąż pozostaje „skierowany ku Bogu” (św. Augustyn, Wyznania, I, 1). A Bóg – nakłaniając serce człowieka do poszukiwania – nie wymaga rzeczy niemożliwych: „W rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 27-28). Bóg wychodzi naprzeciw pragnieniu ludzkiej duszy w Chrystusie, który „jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3): to „z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce” (J 1, 16).

„Dołóżmy starań, aby poznać Pana” (Oz 6, 3).

ks. Jakub Dąbrowski