Na sobotę V tygodnia W. Postu (31.03.2007) - krzyż szkołą miłości

„Jezus miał umrzeć za naród,

a nie tylko za naród,

ale także, by rozproszone dzieci Boże

zgromadzić w jedno”

J 11, 51-52 – ewangelia mszalna

Komentarz ewangelisty do proroctwa wypowiedzianego przez Kajfasza.

„Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje” (1 J 3, 16). Jezus oddaje swoje życie z miłości (por. J 15, 9): miłości do Ojca (por. J 15, 10) i do ludzi (por. J 15, 13). Również Ojciec działa powodowany miłością (por. J 3, 35): „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał...” (J 3, 16). To właśnie dostrzeżenie tej miłości nadaje naszemu życiu nowy sens: „My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16). Bo doświadczenie miłości skłania nas do dania odpowiedzi na wezwanie Jezusa: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15, 17).

„Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4, 11).

ks. Jakub Dąbrowski