Na Czwartek II tyg.wielkan.(19.04.2007) - słuchać Boga

Chrystus Nauczyciel. Połączono ze stroną: Mount Angel Abbey - http://www.mtangel.edu/ikons/pages/Christ%20the%20Teacher.htm

  

  

„Trzeba

bardziej słuchać Boga

niż ludzi”

Dz 5, 29 – pierwsze czytanie mszalne

Odpowiedź udzielona arcykapłanowi przez Piotra i apostołów na zarzut przekroczenia zakazu nauczania w imię Jezusa.

„Człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne” (KKK 1782). Zdarza się jednak, że człowiek nie korzysta z tego prawa – z różnych powodów: konformizmu, lęku o utratę szacunku innych, obawy o swoją przyszłość czy karierę… „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29) – to zdanie ukazuje nam, że w pewnych sytuacjach nie można iść na kompromis, że życie według wiary wymaga nieraz poświęcenia wielu spraw dla tego najwyższego Dobra, którym jest Bóg. Równocześnie jednak słowa te stanowią dla nas wezwanie, byśmy starali się docierać do Bożego głosu, który słyszymy w swoim sumieniu. W tym dążeniu przychodzą nam z pomocą wskazania Katechizmu: „W formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej drodze (…). Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatrując się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła” (KKK 1785).

Pamiętajmy, że „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).

ks. Jakub Dąbrowski