Na piątek II tygodnia wielkanocnego (20.04.2007) - oczekuj Pana

Pobrano ze strony: revlu.com/rap.html„Oczekuj Pana, bądź mężny,

nabierz odwagi

i oczekuj Pana”

Ps 27, 14 – psalm responsoryjny

Fragment psalmu mówiącego o Bogu, który jest światłem i zbawieniem wierzącego.

„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was” (2 P 3, 9). Przedłużające się oczekiwanie może powodować zniechęcenie, uśpienie czujności – podobnie jak to przedstawił Jezus w jednej z przypowieści: „Gdy się pan młody opóźniał, [panny] zmorzone snem wszystkie zasnęły” (Mt 25, 5). Kiedy przedłuża się oczekiwanie, człowiek jest bardziej skłonny do ulegania pokusom: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41) – wzywa uczniów Jezus. Potrzeba nam ufności w spełnienie się Bożych obietnic; potrzeba nam odwagi, by w ufności wytrwać. Siły na tej drodze dodaje nam zapewnienie Jezusa: „Zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22, 20).

Oczekując odnowienia wszystkiego starajmy się, by Chrystus zastał nas przygotowanych na swoje przyjście (por. 2 P 3, 13-14).

ks. Jakub Dąbrowski