Na Piątek III tyg. wielkan. (27.04.2007) - Dwa przebóstwione ciała

Baranek zabity

jest godzien wziąć

potęgę i bogactwo,

i mądrość, i moc, i cześć,

i chwałę, i błogosławieństwo.

Ap 5,12 - antyfona na wyjście

Jan w zachwyceniu zobaczył niebiańską ceremonię wręczenia zapieczętowanej księgi Barankowi.

Św. Cezary z Arles objaśnia: "Nie mówi tego o Bogu, 'w którym są wszystkie skarby mądrości' i który od nikogo ich nie bierze, ale o przyjętym człowieczeństwie i o Jego ciele, którym jest Kościół. Albo też o męczennikach zabitych dla Jego imienia. Kościół bowiem bierze wszystko ze swej głowy, co potwierdza pismo: 'Z Nim dał nam wszystko'. Sam Baranek też został obdarzony, o czym mówi w Ewangelii: 'Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi'. Otrzymał to w swym człowieczeństwie, a nie bóstwie". W Zmartwychwstaniu Chrystusa dokonało się przebóstwienie Jego człowieczeństwa: doskonałość Jego boskiej natury udzieliła się w pełni ciału i duszy i objawiła synom Adama . Stało się to na znak dla nas: abyśmy poznali przyszły stan ludzi, którzy przez wiarę, tajemnice sakramentalne, uczynki płynące z prawdziwej miłości stają się Jego mistycznym ciałem - Kościołem. Oni osiągną spełnienie Bożej obietnicy wyczekiwanej w nadziei - życie w chwale i niezmąconej niczym wiecznej radości.

Nie zapominajmy radować się ze Zmartwychwstania Pana!

Jan Budzyński