Na Środę VII tyg. wielkan. (23.05.2007) - Przeznaczeni dla Jezusa

"Uświęć ich w prawdzie.

Słowo Twoje jest prawdą".

J, 17, 17 – ewangelia mszalna

Jezus podczas swej modlitwy w czasie Ostatniej Wieczerzy zwraca się do Ojca z prośbą za uczniów.

Słowo „uświęcić” znaczy tutaj tyle, co „odłożyć”, „oddzielić”, „przeznaczyć dla”. Uczniowie Jezusa mają być zatem przeznaczeni nie dla świata lecz dla Boga i prawdy. W wersecie poprzednim Jezus mówi o uczniach: „Oni nie są ze świata”. Uczniowie Jezusa, tak jak On sam, należą do Ojca. Są oni przeznaczeni do prawdy. Zaś tą prawdą z kolei jest słowo Ojca. Wspomniane „słowo” oznacza objawienie, w którym Bóg przemawia do człowieka. Najdoskonalszym zaś objawieniem Boga jest Jezus Chrystus - Słowo wcielone, o którym Jan w poetycki sposób pisze w prologu Ewangelii.
W przeciwieństwie do świata, który prawdy nie posiada ani nie zna, w Jezusie objawia się pełna prawda o Bogu i o człowieku. Jezus sam nazwie siebie „drogą i prawdą, i życiem”. Dla tych rzeczywistości jako chrześcijanie jesteśmy przeznaczeni.

Szukajmy tej jedynej prawdy, która ma moc wyzwalać!

Ks. Grzegorz Domański