Na Piątek VII tyg. wielkan. (25.05.2007) - Wezwanie miłości

Masolino da Panicale, Św. Piotr nauczający, 1424-25, Kaplica Brancaccich, Florencja. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/m/masolino1.jpgRzekł do niego Jezus:

„Paś owce moje”.

J 21, 17b – ewangelia mszalna

Jezus przekazuje Piotrowi władzę pasterską.

Zanim Jezus przekazał Piotrowi pasterzowanie, trzykrotnie zapytał go o miłość. Apostoł musiał z łatwością zrozumieć związek pomiędzy trzykrotnym pytaniem a wcześniejszym trzykrotnym wyparciem się Jezusa. Piotr zostaje wybrany na pasterza Jezusowej owczarni nie dzięki swym zasługom czy kwalifikacjom, ale właśnie ze względu na miłość do najwyższego Pasterza.
Bóg ciągle wybiera sobie ludzi i posyła do różnorodnych zadań w Kościele. Znamiennym jest – jak obrazuje to przykład Piotra – że nieważne są tu zdolności czy kwalifikacje. Nieważna jest nawet grzeszna historia życia. Podstawą Bożych wyborów jest Jego miłość do człowieka i do Kościoła. Miłości też oczekuje w zamian. Historia Piotra może być otuchą dla nas, którzy zdradzamy, a jednocześnie chcemy realizować nasze chrześcijańskie powołanie.

Z radością idźmy za Bożym wezwaniem!

Ks. Grzegorz Domański