Na Św. Filipa (26.05.2007) - Bóg wspomaga sprawiedliwych

Św. Filip NereuszBo Pan jest sprawiedliwy

i sprawiedliwość kocha,

ludzie prawi

ujrzą Jego oblicze.

Ps 11, 7 – psalm responsoryjny

 

Psalmista wśród doświadczeń i prób wyraża swą ufność w Bożą sprawiedliwość.

Człowiekowi nierzadko może się wydawać, że zło i grzesznicy odnoszą na tym świecie tryumf, a sprawiedliwi przeciwnie – poddawani są ciężkim doświadczeniom. Jednakże Bóg jest sprawiedliwy i do Niego zawsze należy ostateczne zwycięstwo. On dostrzega też ucisk sprawiedliwego.
Jan Paweł II w następujący sposób komentuje słowa Psalmu 11.: „Psalm (…) mówi o człowieku, który narażony jest na działanie zła. Dobrze wiemy, że każdy człowiek doświadcza tego na co dzień. Psalmista uczy jednak, że wobec ataków zła nie pozostajemy bezradni. Możemy uniknąć skutków jego działania, jeśli «uciekamy się do Pana», który «ma tron swój na niebiosach». On nie przestaje śledzić dziejów ludzkich i zawsze staje po stronie tego, kto pragnie sprawiedliwości i do niej dąży. On też wspomaga każdego, kto podejmuje wysiłek przeciwstawiania się złu we wszelkich jego postaciach. Psalmista zapewnia, że «Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość», a «ludzie prawi zobaczą Jego oblicze”.

Ufajmy Bożej sprawiedliwości!

Ks. Grzegorz Domański