Na Zesłanie Ducha Świętego (27.05.2007) - żywa woda

„Wszyscyśmy też zostali napojeni

jednym Duchem”

1 Kor 12, 13 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment wypowiedzi Apostoła dotyczącej charyzmatów.

Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza – a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 38-39). Każdy człowiek nosi w sobie niezaspokojone pragnienie prawdy i szczęścia, które stara się na wiele sposobów ugasić. Katechizm określa je jako pragnienie Boga, otwarcie na Boga („homo est capax Dei”) i dostrzega jego źródło w „przyciąganiu” człowieka przez Boga (por. KKK 27). Tylko dzięki darowi Ducha, który udziela się wierzącym, pragnienie to może być zaspokajane – bo to Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy (por. J 16, 13).

Czerpiąc ze źródła wody żywej – z Ducha Świętego – wyznajmy całym naszym życiem, że Jezus jest Panem (por. 1 Kor 12, 3).

ks. Jakub Dąbrowski