Na św. Jadwigi (16.10.2006) - Wolność w Chrystusie

„Ku wolności

wyswobodził nas

Chrystus”

 

Ga 5, 1 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment wypowiedzi Pawła na temat łaski, którą chrześcijanie otrzymują dzięki Chrystusowi.

 

„Nie bierzcie (…) wolności jako zachęty do hołdowania ciału” (Ga 5, 13) – napomina Apostoł. Wolność, ku której prowadzi nas Chrystus, jest służbą motywowaną przez miłość (por. Ga 5, 13-14). Jesteśmy wolni do miłości, do wyboru większego dobra… Taka wolność wiąże się jednak z wysiłkiem i odpowiedzialnością: człowiek wolny poszukuje drogi, człowiek wolny dokonuje wyboru i przyjmuje wszystkie jego konsekwencje.

 

Pamiętajmy, że „im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym” (KKK 1733).

 

ks. Jakub Dąbrowski