Na Św. Ignacego Antiocheńskiego (17.10.2006) - Zaufać Bogu

"Ufam Twoim wyrokom"

Ps 119, 43 - psalm responsoryjny

Fragment wyznania, w którym psalmista wyraża pragnienie zachowywania Bożego prawa.

"Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją" (Jr 17, 7) - poucza Bóg ustami Jeremiasza. Wierzący nie potrafi nieraz zrozumieć nakazów, które Bóg przekazuje mu w Piśmie Świętym. Podobnie jednoznaczna interpretacja wydarzeń, które mają miejsce w jego życiu, często jest niemożliwa. Zaufanie Bogu, Jego słowu - choć wiąże się z dużym wysiłkiem - jest dla nas tym, czym woda dla rosnącego na suchej ziemi drzewa (por. Jr 17, 8): pozwala nam wewnętrznie rozkwitać nawet w obliczu piętrzących się wokół trudności.

Niech w dniu dzisiejszym towarzyszy nam napomnienie psalmisty: "Miej ufność w Panu i postępuj dobrze" (Ps 37, 3).

ks. Jakub Dąbrowski