Na Św. Łukasza (18.10.2006) - Głosić Słowo

„Żniwo wprawdzie wielkie,

ale robotników mało”

Łk 10, 2 – ewangelia mszalna

Fragment mowy, którą Jezus kieruje do uczniów przed ich rozesłaniem.

„Choć wielu jest takich, którzy by chcieli słuchać słowa, to jednak brak tych, którzy by je głosili” (św. Grzegorz Wielki)… Papież stawia ten zarzut kapłanom, ale w dzisiejszych czasach nie sposób odnieść go do chrześcijan w ogóle. Wiele osób stawiających siebie „na marginesie” Kościoła i wiary kieruje ku nam – wierzącym i praktykującym – niemą prośbę: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21). Bo „jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił” (Rz 10, 14)? Słowa Jezusa o wielkości żniwa i niedoborze robotników (por. Łk 10, 2) mają nam dodać sił na drodze przemiany życia, tak by stawało się ono coraz bardziej czytelnym i wiarygodnym świadectwem o Bogu, „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4).

Wzbudźmy w sobie pragnienie odpowiedzi na wezwanie Jezusa: „Idźcie i głoście, że bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 7).

ks. Jakub Dąbrowski