Na Św. Jana Kantego (20.10.2006) - Warto rezygnować

 „Nie bójcie się tych,

którzy zabijają ciało,

a potem nic więcej uczynić nie mogą”

Łk 12, 4 – ewangelia mszalna

Słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów.

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8, 35) – pyta św. Paweł. Chrystus pokazuje nam nie tylko swoim nauczaniem, ale przede wszystkim przykładem swego życia, że istnieją wartości ważniejsze niż życie, zdrowie, spokój. Jego krzyż uświadamia nam, że życie, zdrowie, spokój warto nieraz poświęcić w imię „czegoś więcej” (por. Łk 11, 31.32). Dla Niego warto rezygnować: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego (…), bylebym pozyskał Chrystusa” (Flp 3, 8). Tylko w takiej postawie odnajdujemy prawdziwą wolność i wewnętrzną radość: „Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja (…). On jedynie skałą i zbawieniem moim” (Ps 62, 6.7).

Nabierzmy odwagi, powtarzając za Apostołem: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).

ks. Jakub Dąbrowski