Na bł. Jakuba Strzemię (21.10.2006) - Patrzmy na Jezusa

Jego samego ustanowił

nade wszystko Głową dla Kościoła

Ef 1, 22 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment modlitwy wstawienniczej za adresatów listu.

Do wspólnoty Kościoła, którą tworzymy, należą ludzie z całym bagażem życiowych doświadczeń, ze wszystkimi swoimi słabościami… Ale równocześnie są to ludzie zjednoczeni przez Kogoś, wokół Kogoś i dla Kogoś… To On dodaje im sił w walce ze słabościami, nadaje sens ich wysiłkom, stoi u celu ich słusznych dążeń… Na Niego – na Chrystusa powinniśmy kierować oczy naszych serc – „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2) – bo w Nim możemy wszystko (por. Flp 4, 13).

Pamiętajmy, że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

ks. Jakub Dąbrowski