Na Wtorek XXIX t.z."II" (24.10.2006) - Gotowi do działania

"Niech będą przepasane

 biodra wasze

i zapalone pochodnie!"

Łk 12, 35 – ewangelia mszalna

Są to słowa Jezusa wypowiedziane podczas nauczania o niebezpieczeństwie zbytnich trosk i bogactw oraz o potrzebie czuwania (Łk 12, 13 – 48).

Jezus wzywa swoich uczniów, aby - tak jak żołnierze - zawsze czuwali i byli gotowi do działania. Przepasane biodra to symbol gotowości do drogi, do pójścia za wezwaniem Pana – symbol dobrze nam znany z opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu (Wj 12, 11). Znaczenie gotowości posiada też symbol podtrzymywania światła w lampach, który znamy z przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych (Mt 25, 1-13). Opisany przez Jezusa „ekwipunek” Jego ucznia wydaje się być jednocześnie bardzo skromnym, nieobciążającym, pozwalającym na działanie z całą swobodą.
Chrześcijanin zatem ma być człowiekiem wolnym i wyzbywać się wszystkiego, co przeszkadza mu w czuwaniu i kroczeniu za Panem.

Nie pozwólmy zgasnąć naszym lampom!

Ks. Grzegorz Domański