Na Piątek XXIX t.z."II" (27.10.2006) - Właściciel wszechświata

Do Pana należy ziemia

i wszystko, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Ps 24, 1 – psalm responsoryjny

Ps 24. opisuje i sławi wielkość Pana, który uroczyście wkracza do swej świątyni.

Zanim psalmista przejdzie do opiewania „Króla Chwały”, który bierze w swe posiadanie świątynię, sławi najpierw Jego dzieło stwórcze oraz błogosławieństwo, jakiego udziela człowiekowi prawemu.
Bóg jest stwórcą, dlatego jest też właścicielem całego świata stworzonego. Człowiek zaś powinien mieć świadomość, że nie jest panem stworzenia lecz tylko jego mieszkańcem, zarządcą. Bóg jest „właścicielem” także życia człowieka. Ku Panu zatem powinno się kierować człowiecze serce: wszystkie pragnienia i myśli. Refleksja psalmisty jest również pełna nadziei, że Bóg troszczy się o swe dzieło, że troszczy się przede wszystkim o człowieka, a szczególnego błogosławieństwa udziela człowiekowi prawemu (zob. Ps 24, 3-5).

Oddajmy chwałę Stwórcy!

Ks. Grzegorz Domański