Na Śś. Szymona i Judy Apostołów (28.10.2006) - Domownicy

Nie jesteście już obcymi

i przychodniami,

ale jesteście współobywatelami świętych

i domownikami Boga.

Ef 2, 19 – pierwsze czytanie mszalne

Św. Paweł Apostoł naucza o równości pogan i Żydów w Kościele Chrystusowym.

Za czasów Pawła poganie mieli bardzo o ograniczony dostęp do Świątyni Jerozolimskiej: Musieli pozostawać na tzw. dziedzińcu pogan. Paweł w swoim wywodzie wykorzystuje ten obraz podziału i mówi, iż mur oddzielający Żydów i nie-Żydów w Chrystusie został zburzony. Jezus wzniósł nową świątynię – Kościół, zbudowany na fundamencie Apostołów, w którym On sam jest kamieniem węgielnym. W nowej Chrystusowej budowli wszyscy, niezależnie od pochodzenia, mają przystęp nawet do miejsc najświętszych.
W tym Kościele możemy się czuć jak domownicy jako dzieci jednego Ojca.

Dziękujmy Bogu za Kościół i troszczmy się o niego!

Ks. Grzegorz Domański