Na XXX Niedzielę zw."B" (29.10.2006) - Wesele szukających

Niech się weseli serce

szukających Pana!

Ps 105(104), 3 - antyfona na wejście

Psalm 105 jest wspominieniem wydarzeń zbawczych w historii Izraela. 

Dlaszego szukajacy ma się weselić, skoro jeszcze nie znalazł i musi się jeszcze natrudzić? „Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,6). Szukający Boga cieszy się i słusznie, za sprawą wiary, spodziewa się prawdziwego szczęścia u kresu posukiwań. A na czym opiera się taka wiara? Na zaufaniu Wcielonemu Słowu, które powiedziało: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7). Kto więc zaczął szukać, już odbiera zadatek błogosławieństwa, którego pełnię otrzyma u kresu starań. Wie, że nie będzie szukał bezowocnie. Niech się raduje!

Szukajmy Pana!

Jan Budzyński