Na Wtorek XXX t.z. (31.10.2006) - Siaraczysty kres

Straszny jest kres plemienia grzesznego

Mdr 3,19 - I czytanie z godziny czytań

Jest to zdanie wieńczące wyjaśnienie losu sprawiedliwych i bezbożnych.

W Objawieniu Św. Jana zostaje przedstawione w sposób obrazowy czym jest ów kres: "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką" (21,8). Sam Pan nasz Jezus Chrystus używał też innego sformułowania dla wyrażenia grozy tego "miejsca" mówiąc: "Tam  będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30). Człowiek nie jest zdeterminowany do wiecznej szczęśliwości. Ma prawo wybrać. Zamiast być sprawiedliwym i postępować zgodnie z wolą Najwyższego, może się odwrócić od swego Stwórcy i Zbawiciela i prowadzić życie bez ogłądania sie na Boże upodobanie.
Chcesz grzeszyć - Bóg to dopuszcza. Jednak Boże miłosierdzie jest wielkie i działa odrazu. Bóg objawia ci więc skutki twego złego wyboru i kieruje do ciebie słowo. Daje ci poznać zawczasu rezultat twojej decyzji. Przyjmij Jego słowa do swego serca. Przyjmij je, jeśli odwróciłeś się od Boga - On nie wypowiada ich jako pogóżki lecz dla nawrócenia. Przyjmij je, jeśli uważasz, że wiedziesz życie zgodne z Bożym zamysłem - On mówiąc uprzedza twoje zbłądzenie, abyś nie odpuścił sobie dążenia do świętości i nie poszedł za pożądliwościami.

Wspominajmy kres plemienia grzesznego!

Jan Budzyński