Na Wszystkich wiernych zmarłych (2.11.2006) - Życie z Życia

"Ja jestem zmartwychwstanie i życie,

kto wierzy we mnie choćby i umarł, żyć będzie".

J 11,25 - antyfona na komunię

Jezus wypowiada to zdanie w rozmowie z Martą - siostrą zmarłego wczśniej Łazarza.

Św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia: "Trzeba zaś wiedzieć że słowa 'jestem zmartwychwstaniem' są wypowiedzią przyczynową. Tak jakby mówił: Ja jestem przyczyną zmartwychwstania. [...] To zaś, że jestem zmartwychwstaniem mam przez to, że jestem życiem". Jezus Chrystus - czyli współistotny Bogu Ojcu Syn Boży, który stał się człowiekiem - jest dawcą wszelkiego życia, gdyż stanowi ono jego własność. Wiara w Niego pozwala dostrzec tą prawdę i tym samym przyjąć od Niego najcenniejszy dar jaki wogóle może być udzielony. I chociaż nasze ciała podlegać będą śmierci, On wskrzesi je do nowego, nie mającego końca życia, o ile zechcieliśmy już za naszego doczesnego bytowania na ziemi przyjąć słowo prawdy o Nim.

Uwierzmy, abyśmy żyli!

Jan Budzyński