Na Piątek XXX t.z. (3.11.2006) - Dawca Mądrości

Jeżeli komuś z was brakuje mądrości,

niech prosi o nią Boga,

który daje wszystkim chętnie

i nie wypominiając

Jk 1,5 - responsorium po I czytaniu z godziny czytań

Św. Jakub wyjaśnia, co robić, gdy na człowieka spadną różne doświadczenia - przedstawia m. in. powyższe pouczenie.

Mądrość, o którą mamy prosić Boga, nazywa się Jezusem Chrystusem (zob. 1Kor 1,24.30). On bowiem posiada ją w pełni, gdyż będąc Synem Bożym i Słowem, przez które wszystko się stało (zob. J 1,3) jest Stwórcą wszechrzeczy. Zna więc prawdę o wszystkim. Zna również drogę prowadzącą do doskonałości. On jest także Tym, który sprawia, że możemy stać się mądrzy. Czyni to za sprawą Ducha Świętego przenikającego wszystko (zob. 1 Kor 2,10), Ducha "mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11,2), Ducha, który zstąpił na Apostołów (zob. Dz 2,1-4) i w którym zostaliśmy zanurzeni (zob. Łk 3,16).

Prośmy, aby Duch Święty, który w nas mieszka (zob. 1Kor 3,16) udzielił nam Mądrości! Prośmy aby Słowo, które zostało zasiane wydało w naszych sercach plon stokrotny!

Jan Budzyński