Na Środę XXXI t.z."II" (8.11.2006) - Pokrzepienie utrudzonych

"Przyjdźcie do mnie wszyscy,

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,

a ja was pokrzepię".

Mt 11,28 - śpiew przed ewangelią

Ta Jezusowa zachęta otwiera wezwanie do przyjmowania "słodkiego jarzma".

" 'Przyjdźcie' nie nogami, lecz czynami, nie ciałem, ale wiarą. Do Boga bowiem przychodzi się duchowo" - pisze Raban Maur. Rzeczywiście, nie trzeba daleko iść, żebyzakosztować bliskości Jezusa. Bóg jest przecież "niedaleko każdego z nas" (Dz 17,27). I chociaż dopiero w wieczności będziemy tak blisko Niego, jak tego pragniemy, już dziś, chociaż jesteśmy w drodze, możemy rozradować się Jego obecnością w stworzeniach, pośród zbierających się w imię Jezusa, w słowie Bożym, Eucharystii. Ku temu skłaniajmy swój umysł, wolę i uczucia, abyśmy dostrzegli Dawcę pokrzepienia, chcieli przyjąć Jego pomoc i rozsmakowali się w słodyczy Jego "jarzma" - czyli Ewangelii. Wówczas dzieki gorącej wierze, wypełnionej uczynkami przyjdziemy do naszego Pana i Pocieszyciela.

Idźmy do Tego, którego "jarzmo jest słodkie"!

Jan Budzyński