Na Pośw. Baz. Laterań. (9.11.2006) - Wypędzenie zła z serca

Sporządziwszy sobie bicz ze sznurków,

powyrzucał wszystkich ze świątyni,

także baranki i woły.

J 2,15 - ewangelia mszalna

W ten sposób Jezus zareagował na widok sprzedawców w świątyni jerozolimskiej.

Jezus odniósł się do sprzedawców gołębi łagodniej, mówiąc tylko do nich: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska". Wyszystkich jednak handlarzy wraz z ich towarem usunął ze świątyni. "Przez świątynię - wyjaśnia św. Tomasz z Akwinu - można rozumieć duszę duchową, jako powiedziano: 'Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście' (1Kor 3,17). Wtedy człowiek sprzedaje w świątyni owce woły i gołębie, gdy w duszy zachowa zwierzęce poruszenia, dla których zaprzedaje się diabłu. Albowiem woły, które służą uprawie roli, symbolizują ziemskie pragnienia, owce, które są zwierzętami głupimi, symbolizują ludzką tępotę, gołębie zaś ludzi niestałych. I to wszystko wypędził Bóg z ludzkich serc".

Pozwólmy Bogu wypędzić z naszych serc złe pragnienia, tępotę i niestałość!

 oprac. Jan Budzyński