Na Św. Leona Wielkiego (10.11.2006) - Skała na wzór Skały

"Ty  jesteś Piotr, czyli skała,

i na tej skale zbuduję mój Kościół"

Mt 16,18 - responsorium po II czytaniu w godzinie czytań

Jezus nadał nowe imię Szymonowi, gdy ten wyznał go Mesjaszem - Synem Boga żywego.

Św. Hieronim pisze: "Chrystus jakby powiada: Ponieważ powiedziałeś otwarcie, kim ja jestem, to ja ci powiem kim ty jesteś. Ty jesteś Piotrem. Tak jak apostołów odbarzył światłem, aby byli nazywani światłością świata - podobnie Szymon, dlatego, że wierzył w Chrystusa-Opokę, otrzymał imię Piotra. I zgodnie z tą metaforą opoki powiada mu: Zbuduje na Tobie mój Kościół". Rozważmy to powoli i uważnie! Budowla z żywych kamieni - Kościół Boży - wznosi się na osobie Piotra. Nie Piotr to sobie wymyślił, lecz Pan tak ustanowił. Dlaczego tak ustanowił? Gdyż człowiek zwany dotąd Szymonem jako pierwszy rozpoznał prawdę o osobie, pochodzeniu i posłannictwie swojego Mistrza i pierwszy miał odwagę to wyznać. Widząc prawdziwą duchową Skałę, zaczął się do niej upodabniać, dlatego Pan mógł mu słusznie nadać imię Kefa-Petros-Petrus-Piotr, czyli Skała. Każdy z Jego następców - papieży -  ma udział w jego misji: publicznym głoszeniu Jezusa jako jedynego obiecanego Zbawiciela, który jest prawdziwym, jednorodzonym Synem Bożym. Na ile tak postępuje zgodnie z wzorem danym w okolicach Cezarei Filipowej przez Szymona Piotra, na tyle jest , obrazem Chrystusa - opoką dla Kościoła. Na niej, tzn. na "tej wierze i wyznaniu", Pan zbuduje Kościół swój, ponieważ "wielu uwierzy w to, co wyznał Piotr" - pisze św. Jan Chryzostom. "Jeśli my [...] wyznamy w Jezusie Chrystusie Syna Boga żywego, to także nam jest powiedziane: 'ty jesteś Piotr'. Opoką jest bowiem każdy naśladowca Chrystusa" - poucza Orygenes.

Wyznawajmy wraz z Piotrem, że Jezus jest Synem Bożym!

 Jan Budzyński