Na XXXII Niedzielę zw. "B" (12.11.2006) - Otworzyć się na miłość

Chrystus raz jeden był ofiarowany

dla zgładzenia grzechów wielu

Hbr 9, 28 – drugie czytanie mszalne

 Fragment refleksji nad skutkami ofiary Chrystusa.

„Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Iz 53, 6) – czytamy w Czwartej Pieśni o Słudze Pańskim. A wielu ludzi dziś nie potrzebuje „zastępstwa” – twierdzą, że sami świetnie dają sobie radę. Nieraz brak nam pokory, by z przekonaniem przyznać, że nie wszystko potrafimy najlepiej, że przydałaby się nam pomoc. Wezwanie: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” (Jan Paweł II, Homilia z 22.10.1978) domaga się gotowości do przyjęcia daru miłości, ofiarowanego nam w Chrystusie. Pokora wobec własnych ograniczeń i otwarcie się na Bożą miłość pozwalają nam z ufnością i spokojem oczekiwać Tego, który ukaże się powtórnie dla naszego zbawienia (por. Hbr 9, 28).

 Wzbudźmy w sobie pragnienie życia dla Chrystusa, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie (por. Ga 2, 20; Ef 5, 2).

 ks. Jakub Dąbrowski