Na Śś. Pierw. Męczenników Pol. (13.11.2006) - Być światłem

„Jawicie się

jako źródła światła w świecie”

Flp 2, 15 – werset przed ewangelią

Fragment Pawłowej zachęty do troski o własne zbawienie.

„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14) – mówi Jezus. Być światłem – to wskazywać drogę, dawać pewność i poczucie bezpieczeństwa. Mamy stawać się światłem dzięki temu, że poznajemy Słowo Życia i przy nim trwamy (por. Flp 2, 16). Bo to przecież Chrystus przyszedł na świat jako światło (J 12, 46), a Ci, którzy podążają za Nim, mają „światło życia” (por. J 8, 12). Tylko wtedy, kiedy świecimy Jego blaskiem, jesteśmy w stanie realizować zadanie, które On nam wyznaczył: być światłem dla świata (por. Mt 5, 14).

Bądźmy dla tych, których Bóg stawia na naszej drodze, „źródłem światła” (por. Flp 2, 15).

ks. Jakub Dąbrowski