Na Wtorek XXXII t.z. (14.11.2006) - Przykłady pociągają

We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków

 własnym postępowaniem

 Tt 2, 7 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment praktycznych pouczeń dla ludzi różnych stanów.

Chrystus zostawił nam wzór, żebyśmy mogli podążać Jego śladami (por. 1 P 2, 21). Do nas – uczniów i głosicieli Chrystusa – odnoszą się słowa: „Świadectwo życia (…) stało się dziś najkonieczniejszym warunkiem skuteczności naszego przepowiadania” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi 76). Moje postępowanie weryfikuje niejako moją wiarę, jest sprawdzianem dla mojego świata wartości wobec otaczających mnie osób: „Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków” (Jk 2, 18).

Pamiętajmy, że „słowa uczą – przykłady pociągają”.

ks. Jakub Dąbrowski