Na Środę XXXII t.z. (15.11.2006) - Wierzę


„Twoja wiara cię uzdrowiła”


Łk 17, 19 – ewangelia mszalna

Słowa Jezusa do uzdrowionego z trądu Samarytanina.

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy…” (Łk 17, 6) – mówi Jezus swoim uczniom. Wiara jako postawa człowieka jest nieraz jakby przyczyną sprawczą niezwykłego wydarzenia, którego człowiek doświadcza w swoim życiu: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju” (Łk 8, 48), „Wierz tylko, a [twoja córka] będzie ocalona” (Łk 8, 50), „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). Wiara – zawierzenie Bogu wskazuje nam na naszą zależność od Tego, który jest miłosierny (por. Łk 6, 36), i pozwala z coraz pełniejszą świadomością i coraz większym przekonaniem mówić do Niego: „Ojcze” (por. Łk 11, 2).

Prośmy Jezusa, by przymnażał nam wiary (por. Łk 17, 5).

ks. Jakub Dąbrowski