Na bł. Karoliny Kózkówny (18.11.2006) - Trwać w ufności

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę

swoich wybranych,

którzy dniem i nocą wołają do Niego?”

Łk 18, 7 – ewangelia mszalna

Komentarz Jezusa do przypowieści o znaczeniu wytrwałej modlitwy.

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16). Katechizm definiuje modlitwę jako żywą i osobową więź z Bogiem (por. KKK 2558). Świadomość, że jest przy nas Ktoś, kto bierze nas w obronę i nie zwleka w naszej sprawie (por. Łk 18, 7), pozwala nam zachować radość serca z powodu bliskości Pana (por. Flp 4, 4-5). Ta myśl jest w nas także źródłem przekonania o konieczności podjęcia trudu modlitwy – bo droga do prawdziwego szczęścia wiedzie przez wytrwałość (por. Łk 8, 15).

Powierzajmy Bogu nasze troski, gdyż Jemu zależy na nas (por. 1 P 5, 7).

ks. Jakub Dąbrowski