Na Ofiarowanie NMP (21.11.2006) - Potrzeba Zbawiciela

"Albowiem Syn Człowieczy

przyszedł szukać i zbawić to,

co zginęło".

Łk 19, 10 – ewangelia mszalna

Powyższe Jezusowe stwierdzenie podsumowuje wydarzenie nawrócenia celnika Zacheusza, do którego Jezus poszedł w gościnę.

Jezus coraz bardziej zbliża się do Jerozolimy – do miasta - symbolu, w którym ma się rozegrać to, co decydujące. Mówiąc o tym, iż „przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”, wyjaśnia charakter i cel swojej misji, w tym także swego rychłego spotkania ze Świętym Miastem. Można by powiedzieć, iż Jezus przychodzi do tych, którzy potrzebują zbawienia – do tych, którzy uznają się za grzeszników. Takim człowiekiem okazał się Zacheusz, w odróżnieniu do Jerozolimy, która nie poznała czasu swego nawiedzenia, czasu przychodzącego zbawienia (zob. Łk 19, 44).
Przychodzący Jezus zawsze oczekuje nawrócenia, tzn. uznania, że jako grzesznicy potrzebujemy Zbawiciela w Jego osobie.

Bądźmy gotowi na spotkanie Zbawiciela!

Ks. Grzegorz Domański