Na Sobotę XXXIII t.z."II" (25.11.2006) - Bóg zmartwychwstałych

"Bóg nie jest Bogiem umarłych,

lecz żywych;

wszyscy bowiem dla niego żyją".

Łk 20, 38 –ewangelia mszalna

Powyższe stwierdzenie jest konkluzją odpowiedzi Jezusa na podstępne pytanie postawione przez saduceuszów, dotyczące sprawy zmartwychwstania.

Jednym z kluczowych pojęć Biblii jest pojęcie życia – być może dlatego, iż życie jest podstawowym pragnieniem człowieka, pragnieniem każdego z nas. Z dzisiejszego fragmentu ewangelii dowiadujemy się, że cały człowiek jest stworzony przez Boga do życia, także jego ciało, co bezpośrednio łączy się z prawdą o zmartwychwstaniu. Prawda ta jednak wzbudzała i nadal wzbudza wiele sprzeciwu. Już św. Paweł pisał: „Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał (1 Kor 15, 12-13). Ten sam problem niewiary odnotowuje ponad trzysta lat później św. Augustyn: „W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciała”.

Dziękujmy Panu za dar życia, pamiętając, że prawdziwe życie jest w Nim i płynie z wiary w Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ks. Grzegorz Domański