Na Czwartek XXXIII t.z."II" (23.11.2006) - Rozpoznanie wiarą

"O gdybyś i ty poznało w ten dzień to,

co służy pokojowi!"

Łk 19, 42 – ewangelia mszalna

Powyższe słowa kieruje Jezus do Jerozolimy, wygłaszając swą prorocką lamentacją (Łk 19, 41-44).

Jezus po długiej podróży w uroczysty sposób i z iście królewskimi honorami wkracza do Jerozolimy. Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju paruzją, pojawieniem się Króla-Mesjasza. Ewangelista podkreśla, iż moment pojawienia się Jezusa u bram Świętego Miasta to właśnie apokaliptyczny „ten dzień” i „czas nawiedzenia” (19, 44). Nadchodzący Król domaga się odpowiedzi – odpowiedzi wiary. Żydowska stolica nie rozpoznaje jednak swego Mesjasza i odrzuca Go, czego najwymowniejszym znakiem będzie ukrzyżowanie. W wyniku tego spotka ją nieszczęście.
Musimy pamiętać, że Jezus przychodzi nie tyle do miasta jako budowli, ile do ludzi, w tym także do każdego z nas.

Czuwajmy, aby rozpoznać nadchodzącego Zbawiciela!

Ks. Grzegorz Domański