Na I Niedzielę Adwentu C (03.12.2006) - Troska o dar zbawienia

„Uważajcie na siebie”

 

Łk 21, 34 – ewangelia mszalna

Fragment wypowiedzi Jezusa, wzywającej do oczekiwania na przyjście Syna Człowieczego.

 

„Uważajcie (…), aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego” (Hbr 3, 12). Dar zbawienia, ofiarowany nam przez Jezusa, wymaga z naszej strony nieustannej troski: postawy uwagi, ostrożności. Żyjemy bowiem w rzeczywistości, w której to, co nie jest Bogiem – to, co w jakiejś mierze zaspokaja nasze podstawowe i najpilniejsze potrzeby – łatwo za Boga uznać. Obrazowo ujmuje to św. Paweł, mówiąc o ludziach, których dążenia są przyziemne: „Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch” (Flp 3, 19). Taka ociężałość serca (por. Łk 21, 34) zagraża każdemu z nas. Antidotum na nią stanowi czujność i modlitwa (por. Łk 21, 36) – nieustanna troska o to, by jeszcze bardziej umocnić swoje powołanie i wybór (por. 2 P 1, 10).

 

Czuwajmy, byśmy byli gotowi na przyjście Jezusa (por. Mt 24, 42.44).

ks. Jakub Dąbrowski