Na Św. Barbary (04.12.2006) - Nie jestem godzien

„Panie, nie jestem godzien,

abyś wszedł pod dach mój”

Mt 8, 8 – ewangelia mszalna

Słowa, które do Jezusa kieruje proszący o uzdrowienie sługi setnik.

 

„O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci…” (Modlitwa św. Ambrożego) – słowa biskupa Mediolanu wskazują, że uniżenie jest właściwą postawą człowieka podejmującego dialog z Bogiem. Jezus nieraz podkreślał znaczenie takiego właśnie wewnętrznego nastawienia: „kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18, 14), „większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych” (Łk 15, 7). Także św. Jakub zachęca adresatów swojego listu: „Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was” (Jk 4, 10). Uniżenie, pokora, świadomość własnej niedoskonałości w zestawieniu z świętością i miłością Boga pozwalają nam żywić nadzieję setnika z Kafarnaum: „Panie (…), powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie” (Mt 8, 8).

Kształtujmy w sobie postawę pokory.

ks. Jakub Dąbrowski