Na Wtorek I tyg. Adwentu (05.12.2006) - Żyje we mnie Chrystus

„Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej”

Iz 11, 3 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment proroctwa o przyjściu Mesjasza – sprawiedliwego Króla.

„Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj” (Prz 3, 7). Bojaźń Boża wiąże się z pamięcią o Bożej obecności i respektem wobec niej. Potomek Jessego (por. Iz 11, 1) w takiej postawie znajdzie upodobanie, uzna ją za swoją (por. Iz 11, 3). Na kartach Biblii często spotkać można zachęty do kształtowania w sobie bojaźni Bożej (por. Ps 111, 10; Prz 1, 7). Stanowią one wezwanie, by Boga i Jego słowo stawiać w centrum życia, by liczyć się z tym, czego On od nas oczekuje, by Chrystusowa modlitwa: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42), stawała się coraz pełniej naszą.

Niech adwentowe postanowienia umocnią w nas chęć realizacji słów św. Pawła: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

ks. Jakub Dąbrowski