Na Środę I tyg. Adw. (06.12.2006) - Skierować ku Bogu oczy serca

Salvador Dali, Sakrament Ostatniej Wieczerzy, 1955, Narodowa Galeria Szkuki, Waszyngton, USA. Pobrano ze strony Olga's Gallery: http://www.abcgallery.com/D/dali/dali62.html„Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów”

Ps 23, 5 – psalm responsoryjny

Słowa psalmu wysławiającego Boga, który opiekuje się człowiekiem.

„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić (…). Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm?” (Mt 6, 25). Oczy tych, którzy słuchają Jezusowego kazania na górze, kierują się ku Bogu, który jest obecny przy swoim stworzeniu (por. Mt 6, 25-32; Ps 123, 1-2). „Pan jest ze mną, mój wspomożyciel” (Ps 118, 7) – modli się psalmista. Pismo Święte przypomina nam o właściwej hierarchii wartości – o tym, że jest Ktoś, kto powinien w życiu wierzącego zajmować decydującą pozycję: „Starajcie się naprzód o Królestwo i jego sprawiedliwość” (Mt 6, 33).

Niech naszą odpowiedzią na bliskość troszczącego się o nasze potrzeby Boga będzie potwierdzone życiem wyznanie: „Miłuję Cię, Panie, Mocy moja” (Ps 18, 2).

ks. Jakub Dąbrowski