Na Św. Ambrożego (07.12.2006) - Trud wiary

Pierre Subleyras, Św. Amroży nawraca Teodozjusza, 1745, Galeria Narodowa, Perugia, Włochy. Polączono ze stroną: http://www.wga.hu/art/s/subleyra/ambrose.jpg„Nie każdy, który Mi mówi:

Panie, Panie!,

wejdzie

do królestwa niebieskiego”

Mt 7, 21 – ewangelia mszalna

Fragment wypowiedzi Jezusa, w której przedstawia kryterium autentycznej religijności.

„Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze, ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie?” (Ps 50, 16-17) – pyta Bóg grzesznika. Jezus nie dopuszcza do wspólnoty z sobą tych, którzy dopuszczają się nieprawości (por. Mt 7, 23). On nie oczekuje wiary „na pokaz” i religijności ograniczającej się do czysto zewnętrznych aktów. Wiara, której wymaga Jezus, wiąże się z pełnieniem woli Ojca (por. Mt 7, 21). Tak pojęta wiara zakłada nasz wysiłek, by poznać Boży zamysł względem nas i przyjąć wynikające z niego, dotyczące naszego postępowania wymogi.

Niech słowa: „Pokażę ci wiarę ze swoich uczynków” (Jk 2, 18) motywują nas do podejmowania trudu życia według Ewangelii.

ks. Jakub Dąbrowski