Na Niepokalane Poczęcie NMP (8.12.2006) - Otwarte drzwi serca

Giotto, Spotkanie przy Złotej Bramie, 1304-1306, Kaplica Scrovenich, Padwa, Włochy. Pobrano ze strony Olga's Gallery: http://www.abcgallery.com/G/giotto/giotto12.JPG„Dla Boga bowiem

nie ma nic niemożliwego”

Łk 1, 37 – ewangelia mszalna

 Słowa, które anioł skierował do Maryi w czasie Zwiastowania.

„Jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!” (Mk 9, 22) – prosił Jezusa ojciec epileptyka (por. Mk 9, 14-29) i usłyszał odpowiedź: „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9, 23). Bo ten, kto wierzy, nosi w sercu pewność, że Bóg współdziała z nim dla jego dobra (por. Rz 8, 28). Dlatego wierzący nie boi się kończyć swojej modlitwy wyrazem ufności względem Ojca, który „da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 11). Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych (por. Łk 1, 37) – potrzeba Mu tylko otwartych drzwi naszych ufnych serc (por. Ap 3, 20).

Opowiadajmy Bogu z odwagą – na wzór Maryi: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 38).

ks. Jakub Dąbrowski