Na Poniedziałek II tyg. Adw. (11.12.2006) - Inny powrót

Będę słuchał tego,

co mówi Pan Bóg:

Oto ogłasza pokój ludowi

i świętym swoim.

Ps 85, 9 – psalm responsoryjny

Psalmista w Ps 85 radośnie ogłasza bliskość Bożego zbawienia ludowi, który powraca z niewoli babilońskiej.

Historycznie rzecz biorąc, Ps 85 odnosi się do niewoli i radosnego wyzwolenia. Może on być jednak odczytywany jako proroctwo mesjańskie. Jan Paweł II mówił na ten temat w następujący sposób:
„Świętuje się przede wszystkim fizyczny powrót Izraela: „Panie… odmieniłeś los Jakuba” (w. 2); Odnów nas, Boże, nasz Zbawco… Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie?” (ww. 5. 7). Jednakże obok owego „powrotu”, który konkretnie jednoczy rozpierzchniętych, istnieje inny „powrót”, bardziej wewnętrzny i duchowy. Psalmista poświęca mu wiele miejsca, przywiązując do niego szczególną wagę, która dotyczy nie tylko starożytnego Izraela, ale wiernych wszystkich czasów (…)
Już w drugim wieku św. Ireneusz z Lyonu odczytał słowa Psalmisty jako zapowiedź „narodzin Chrystusa z Dziewicy” (Adversus haereses, III, 5, 1). Przyjście Chrystusa stanowi bowiem źródło miłosierdzia, narodziny prawdy, rozkwit sprawiedliwości, blask pokoju.”

Słuchajmy tego, co mówi do nas Bóg, abyśmy mogli doświadczać Jego pokoju i zbawienia!

Ks. Grzegorz Domański