Na Sobotę I tyg. Adw. (09.12.2006) - Wdzięczność

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”

Mt 10, 8 – ewangelia mszalna

Fragment mowy misyjnej Jezusa do Apostołów.

„To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Jezusowe: „tak jak Ja was…” kieruje uwagę słuchaczy na rzeczywistość obdarowania człowieka. Obdarowanie przez Boga wyprzedza postawę daru z siebie: „Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował (…). Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4, 10-11). Święty Paweł zapyta: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (…). W sercu człowieka wierzącego, świadomego wielkości daru te słowa budzą wdzięczność i pragnienie naśladowania Tego, który jest Dawcą wszelkiego dobra.

Bądźmy wdzięczni (por. Kol 3, 15).

ks. Jakub Dąbrowski