Na Środę II tyg. Adw. (13.12.2006) - Wielkie narodziny

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj

o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Ps 103 (102),2 - psalm responsoryjny

Wezwanie do błogosławienia Boga stanowiące esencję psamlu dziękczynnego.

"Wielu dobrodziejstw udzielił nam Pan, udzielił nam wielkich łask: stworzył dla nas niebo, ziemię i wszystkie żywioły. Słońce, księżyc, gwiazdy i wszystkie żywioły dla nas poruszają się i powracają. O, my nieszczęśliwi! Żywioły nam służą, a my nie służymy Panu. Wielką łaską jest, że Bóg dla nas stworzył wszystko, co widzimy. Dom przecież jest wznoszony zawsze dla tego, kto w nim mieszka. Jeśli zatem jesteśmy mieszkańcami świata, a świat jest domem ludzi, dom zaś został zbudowany dla mieszkańca, to wielką jest rzeczą, że Bóg stworzył dla nas wszystko, co widzimy, sprawił, że się rodzimy, żyjemy, poruszamy się i poznajemy naszego Stwórcę; czymś wielkim jest, że odróżnił nas od bydląt, bo one pochylone patrzą w ziemię, a my wyprostowani spogłądamy w niebo. To wszystko jest wielkie, lecz czymś jeszcze większym jest, że On urodził się dla nas. 'On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej'. Ponieważ my byliśmy śmiertelni z powodu naszego grzechu, On zechciał umrzeć za nas śmiertelnych, aby nas obdarzyć życiem".

Błogosławmy Panu!

wybór: Jan Budzyński