Na Św. Jana od Krzyża (14.12.2006) - Miłość i nauka

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,

ani serce człowieka nie zdołało pojąć,

jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,

którzy Go miłują.

1 Kor 2,9 - responsorium po II czytaniu w godzinie czytań.

Fragment nauki św. pawła Apostoła o duchowej mądrości.

To, co zostało obiecane przez Boga jest niepojęte dla człowieka opierającego swoje poznanie jedynie o dane zmysłowe i przyrodzony rozum. Wrodzone narzędzia poznawcze są zbyt słabe, by móc poznać chwalebną przyszłość na podstawie naturalnego stanu świata i człowieka. Dlatego Bóg objawił swój zamiar przemienienia ludzi i zjednoczenia ich ze sobą. Czy jednak wszyscy synowie Adama mogą spodziewać się uczestnictwa w przyszłej szczęśliwości? Tylko ci, którzy miłują Boga. A któży Go miłują? Ci, którzy zachowują naukę i przykazania Jezusa (zob. J 14,15.21.23) oraz Apostołów pouczonych przez Ducha  (w.26).

Miłujmy Pana, abyśmy dostąpili wielkich rzeczy, które przygotował!

 Jan Budzyński