Na Środę III tyg. Adw. (20.12.2006) - Hołd pośród gnoju

"Błogosławiony jest ten,

kto we mnie nie zwątpi"

Łk 7,23 - ewangelia mszalna

Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów wysłanych przez Jana Chrzciciela, tak kończy swoją wypowiedź.

"Błogosławiony ten, kto nie zwątpi - pisze św. Grzegorz Wielki - gdy po tylu cudach dokonanych przez Pana zobaczy go na krzyżu. Nawiązuje do tego św. Paweł: 'My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego - który jest dla Żydów zgorszeniem, dla pogan głupstwem, dla wezwanych zaś Żydów i Greków - Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą' ". Także dzisiaj wielu gorszy się widokiem ukrzyżowanego, uznaje za głupstwo i pyta: "Jak to możliwe, żeby Bóg pozwolił się tak traktować? Ktoś taki nie może być pełnym majestatu Bogiem - Stwórcą wszechrzeczy!" Trudno jednak znaleźć kogoś, kto by dochodził do takich wniosków widząc przedstawienie Dzieciątka w żłobie. A przecież już w stajni betlejemskiej Najwyższy uniżył się, gdy opuszczając łono przeczystej Dziewicy ukazał się światu pośród smrodu i gnoju bydląt. Może teraz ktoś zechce się zgorszyć? Lepiej niech przypomni sobie anieski śpiew, który zabrzmiał pewnej nocy ponad 2000 lat temu: "Chwała na wysokości Bogu!" (Łk 2,14). Niech zwróci uwagę na biednych, prostych pasterzy oraz na bogatych mędrców - ani jedni ani drudzy nie zwątpili, lecz oddali hołd noworodkowi.

Nie ulegajmy zwątpieniu w chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa!

Jan Budzyński