Na 23 grudnia - Drzwi serca

Pobrano ze strony: A Work of Love... - http://www.shjolg.com/page17.htm„Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli ktoś usłyszy mój głos

i drzwi otworzy,

wejdę do niego

i będę z nim wieczerzał”

 Ap 3,20 - antyfona na komunię

Fragment listu skierowanego do Kościoła w Laodycei.

„O to proszę – mówi św. Cezary z Arles - aby tak jak miotłą sprzątamy nasz dom, by podobał się naszym przyjaciołom, tak z Bożą pomocą oczyśćmy duszę ze wszystkich grzechów, by nie wzbudziła odrazy w oczach aniołów. Do domu naszej duszy nie tylko aniołowie, ale sam Pan Aniołów zechciał wejść, tak jak powiedział.[...] O jak szczęśliwa owa dusza, która zechciała oczyścić w ten sposób dom swego serca z brudu grzechów i zapełnić świętymi oraz sprawiedliwymi czynami, że Pan upodobał sobie w niej zamieszkać”. Pan nasz Jezus Chrystus dobija się słowem Bożym do domu naszych serc. Skoro przygotowujemy się na wigilijne i świąteczne posiłki, nie zapomnijmy o przygotowaniach do wspomianej duchowej wieczerzy. W końcu Bożonarodzenowe kolacje, obiady i śniadania mają być zewnętrznym przejawym tego, co dzieje się wewnątrz człowieka.

Otwórzmy drzwi serca na przyjście Chrystusa!

Jan Budzyński